Zadzwoń: +48 533 322 626

KOMPLETACJA ZAMÓWIEŃ – Kompletacją w firmie logistycznej nazywa się proces polegający na przygotowaniu – skompletowaniu towarów pod potrzeby zamówienia.

W praktyce kompletacja polega to na tym, że pracownik otrzymuje dyspozycję kompletacji, która powstała w systemie WMS. Dyspozycje może otrzymać metodą tradycyjną ustnie, w formie dokumentu papierowego, lub elektronicznie na terminalu mobilnym.


Klasyczna kompletacja, nazywana czasem kompletacją prostą lub jednostopniową polega na tym, że pracownik magazynu kompletuje w strefie kompletacji samodzielnie jedno zlecenie zamówienia (czasem kilka), a po zakończeniu jego działania towar z zamówienia jest gotowy do spakowania i wysłania.

Kompletacja dwustopniowa

Kompletacja dwustopniowa może być zastosowana w firmach, które stosują zbiorcze przetwarzanie zamówień (tak zwany proces wsadowy), które polega na tym, że w systemie informatycznym gromadzi się większą liczbę zamówień, a następnie przekazuje się je wspólnie do realizacji. Ekonomicznym uzasadnieniem kompletacji dwustopniowej jest to, że zamówienia są do siebie w pewien sposób podobne i na przykład zawierają większość towarów, które się pokrywają.

Idea kompletacji dwustopniowej

Idea kompletacji dwustopniowej polega na tym, że z magazynu miejsca składowania przywozi się towar do strefy pakowania (kompletacji) stanowiący sumę wszystkich zamówień, które realizuje się danego dnia, a następnie rozsortowuje się taki zbiorczy wsad na poszczególne zamówienia. W zależności od rodzaju towarów, zagęszczenia powtarzających się indeksów w zamówieniach. Celem kompletacji dwustopniowej jest obniżenie kosztów kompletacji, poprzez zmniejszenie liczby pobrań w magazynie wysokiego składowania.