Załączniki

ZAŁĄCZNIKI – Każda kartoteka asortymentowa może mieć dołączone dowolne pliki w postaci załączników, dzięki czemu mozna przechowywać dokumenatcję stowarzyszoną z danym artykułem. Mogą to być certyfikaty, opisy szczegółowe w formacie PDF, filmy z preznetacjami czy muzyka.
Czytaj dalej Załączniki

Odbiorcy

ODBIORCY – Każda kartoteka kontrahenta pozwala na zdefiniowanie listy firm będących odbiorcami towarów kontrahenta. Odbirocę można przypisać do dokumentu wydania z magazynu.
Czytaj dalej Odbiorcy

Kartoteki magazynowe

KARTOTEKI MAGAZYNOWE – Obrót towarowy w magazynie rejestrowany jest zawsze w powiązaniu z kartotekami asortymentowymi, które stanowią bardzo rolę w całym systemie ewidencji magazynowej.

kartoteki asortymentowe, kartoteki magazynowe, kartoteki towarowe
Czytaj dalej Kartoteki magazynowe

Transakcje

TRANSAKCJE – W programie magazynowym transakcje to elementy składowe systemu WMS, czyli najmniejsze jednostki z których zbudowany jest program.

transakcje magazyn wms
Czytaj dalej Transakcje