Zadzwoń: +48 533 322 626


Oprogramowanie do zarządzania magazynem

Oprogramowanie do zarządzania magazynem

Oprogramowanie do zarządzania magazynem Oprogramowanie do zarządzania magazynem Oprogramowanie do zarządzania magazynem Oprogramowanie do zarządzania magazynem Oprogramowanie do z…

Historia obrotów

Historia obrotów

HISTORIA OBROTÓW – Dla wybranego kontrahenta można wyświetlić okno zestawienie pozycji dokumentów powiązanych z kontrahentem. Dane grupowane są w układzie miesięcznym. jest to szybkie narzę…

Zestawienie towaru w lokalizacjach

Zestawienie towaru w lokalizacjach

ZESTAWIENIE TOWARU W LOKALIZACJACH Zestawienie prezentuje towar zgrupowany wg GRUPY towarowej oraz cech towarowych podając informację o ilościach znajdujących się w określonych lokalizacjach…

Stany magazynowe

Stany magazynowe

STANY MAGAZYNOWE – Program magazynowy pozwala nie tylko na bieżącą weryfikację stanów magazynowych, ale także dynamicznie ustala stany na wskazany dzień. Program magazynowy stany magazynowe…

Kartoteki magazynowe

Kartoteki magazynowe

KARTOTEKI MAGAZYNOWE – Obrót towarowy w magazynie rejestrowany jest zawsze w powiązaniu z kartotekami asortymentowymi, które stanowią bardzo rolę w całym systemie ewidencji magazynowej. Kar…

Stany magazynowe

Stany magazynowe

STANY MAGAZYNOWE pozwalają nie tylko na bieżącą weryfikację stanów magazynowych, ale także dynamicznie ustala stany na wskazany dzień. Stany magazynowe pozwalają nie tylko na bieżącą w…

Kompletacja zamówień

Kompletacja zamówień

KOMPLETACJA ZAMÓWIEŃ – Kompletacją w firmie logistycznej nazywa się proces polegający na przygotowaniu – skompletowaniu towarów pod potrzeby zamówienia. W praktyce kompletacja polega to na…

Komunikacja z programem magazynowym

Komunikacja z programem magazynowym

KOMUNIKACJA Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM Komunikowanie się użytkownika z Systemem odbywa się wielowariantowo, tzn. tę samą czynność można wykonać w różny sposób.Generalnie możliwa jest obs…