Transakcje

Najbardziej podstawowe rozróżnienie między typami magazynów dotyczy tego, czy są to magazyny prywatne, czy magazyny publiczne. Prywatny magazyn jest zwykle własnością firmy, która z niego korzysta - na przykład firma produkcyjna może mieć prywatny magazyn, w którym przechowuje swoje produkty lub komponenty. Natomiast magazyn publiczny prowadzony jest przez niezależną firmę magazynową, która przechowuje towary w imieniu innych firm. Magazyny publiczne są często wykorzystywane przez firmy, które nie posiadają własnych prywatnych magazynów lub przez firmy, które chcą zlecić swoje operacje magazynowe i logistyczne na zewnątrz.

Wiele jest powodów, aby transakcje wdrożyć we własnym magazynie. Aplikacja WMS.net to kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla transakcje. Dzięki zastosowaniu profesjonalnej bazy danych i platformy Microsoft, transakcje idealnie nadaje się do wdrożenia w firmach wielooddziałowych.

Układ magazynu zależy od wielu czynników, w tym rodzaju składowanych towarów, pojemności magazynu oraz sprzętu używanego do obsługi i przemieszczania towarów. Na przykład magazyn przechowujący towary łatwo psujące się będzie musiał być zaprojektowany z innymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania i obsługi niż magazyn przechowujący towary niepsujące się.

TRANSAKCJE

W programie magazynowym transakcje to elementy składowe systemu WMS, czyli najmniejsze jednostki z których zbudowany jest program.

Za pomocą MENU program magazynowy pozwala wywoływać (uruchamiać) odpowiednie elementy systemu zwane transakcjami. Transkację w tym rozumieniu jest dowolne wywołanie elementy stanowiącego składnik witryny www programu magazynowego, jak i dowolna inna strona z innej witryny www.

Administrator programu ma wgląd i może edytować oraz dopisywać transakcje do tabeli dostępnych transakcji (patrz opis rejestracja transakcji) oraz korzystając z tej tabeli może konfigurować MENU dla użytkowników programu.

Trasnakcja KNKON_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisywania nowej kartoteki kontrahenta.

Rejestracja transakcji

Moduł administratora programu magazynowego udostępnia opcję w sekcji SKOROWIDZE / SYSTEMOWE o nazwie TRANSAKCJE. Wyświetlona tabela pozwala na dopsiwyanie oraz edycję listy transakcji. Każdy rekord (wiersz) tabeli to zarejestrowana w systemie magazynowym transakcja, czyli zdefiniowany element jaki może być uruchomiony z poziomu MENU programu przez użytkownika.

Transakcja KNASO_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisywania nowej kartoteki magazynowej.

Transakcja KNASO_GRID.ASPX

Wyświetla tabelę wszystkich kartotek magazynowych w domyślnej konfiguracji.

Transakcja MENU_DPMAG.ASPX?typdok=P

Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami przychodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniami użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami awiza dostawy (dokumenty zlecenia przyjęcia) przyjęć z zewnątrz Pz itp.

Transakcje MENU_DOKUMENTY_M.ASPX

Wyświetla rejestr dokumentów zmiany lokalizacji – przesunięć w magazynie. Z poziomu rejestru mozna przeglądać wystawione dokumenty oraz dopisywać nowe. Rejestr wyświetla dokumenty z dowolnego przedziału czasowego wskazanego w zakresie dat w prawym górnym rogu ekranu. Dostępna jest także funkcje drukowania dokumentów.

Transakcja MENU_DPMAG.ASPX?typdok=R

Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami rozchodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniami użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami polecenia wydania (dokumenty zlecenia wydania) wydań na zewnątrz Wz itp.

Transakcje KNKON_GRID.ASPX

Wyświetla tabelę wszystkich kartotek kontrahentów wg domyślnych ustawień.

Skorzystaj z składowanie , naprawdę warto!

WMS program magazynowy skutecznie pomaga kierownikowi magazynu w podziale prac w magazynie. Usługi webowe jako elementy integrujące zwykle są dostępne we wszystkich aplikacjach SaaS. Spełnia on wymogi, ponieważ umożliwia wzajemne połączenie, a tym samym integrację różnych obszarów. Ponieważ system wms.net, dlatego TRANSAKCJE Dowiedz się więcej o transakcje !.

Składowanie

W jaki sposób transakcje koordynuje pracę magazynierów?

Najlepszy magazynowy system informatyczny pozwala na kontrolę i optymalizację procesów magazynowych. W przeciwieństwie do systemu ERP, WMS jest wyspecjalizowanym programem logistycznym, dedykowanym do wykorzystania w magazynach o różnych sposobach funkcjonowania i wielkości. Pozwala on na analizowanie i raportowanie nie tylko stanów magazynowych, ale także operacji wykonywanych przez magazynierów i wykonywanych przez nich prace. Co to jest Magazynowy system informatyczny?

Definiuje on strukturę aplikacji oraz ogólny mechanizm jej działania, a także dostarcza zestaw komponentów i bibliotek ogólnego przeznaczenia do wykonywania określonych zadań. Metoda pozwala wyodrębnić w strefie składowania sektory składowe zgodnie z kryterium analizy abc zapasów. Dla lepszej kontroli produkty zostają opatrzone numerem seryjnym lub numerem partii. Dostępne warunki sortowania: sort. Oprogramowanie WMS, czyli programowanie mobile. Podstawą platformy WMS.net jest technologia ASP.net, HTML5, CSS3, JQuery, baza danych Microsoft SQL Server. Jednak ważne są także moduły na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. Dostępne metody licencjonowania WMS.net obejmują zarówno licencję edukacyjną jak i komercyjną. Sprawdź więc która licencja jest dla Ciebie odpowiadnia.Platforma Microsoft .Net oferuje prefabrykowaną infrastrukturę do pokonywania typowych problemów związanych z oprogramowaniem internetowym. W jaki sposób SYSTEMY INFORMATYCZNE W MAGAZYNIE koordynuje pracę magazynierów? Oferujemy usługi w zakresie tworzenia indywidualnego oprogramowania na zamówienie. Dlatego warto nam powierzyć przygotowanie aplikacji na zamówienie!

Czy masz potrzeby dotyczące składowanie ?

Podział kodów według wymiaru kodu: jednowymiarowe (liniowe, 1D) – informacje zapisane są w jednej linii (najczęściej w postaci kresek); dwuwymiarowe piętrowe – rozwinięcie kodów jednowymiarowych polegaj OPROGRAMOWANIE DO KONTROLI HANDLOWCÓW. transakcje takie rozwiązanie oferuje softwarestudio. dzięki zastosowaniu profesjonalnej bazy danych i platformy microsoft, transakcje idealnie nadaje się do wdrożenia w firmach wielooddziałowych.

Czy zapoznałeś się z ofertą na składowanie ?

Zmiana lokalizacji ZL zapisany na podstawie dokumentu WZ bufor. Dokument zmiany lokalizacji zwiera informacje o paletach towaru, które mają zostać przeniesione do strefy przyrampowej (numer nośnika, lokalizacja). Interfejs programu oferowanego przez SoftwareStudio jest przejrzysty i intuicyjny. ASP.net jest częścią platformy .NET, aby móc korzystać z aplikacji do obsługi magazynu, należy mieć odpowiednią ilość dostępnego miejsca na dysku jakiegoś serwera www, na którym umieścimy naszą aplikację świadczącą usługi poprze. Wykorzystanie arkuszy styli CSS3 pozwala zaprojektować i dostosować wygląd aplikacji WMS.net do indywidualnych oczekiwań pracowników. Zespół ambitnych pracowników SoftwareStudio zapewnia, że aplikacja WMS.net nie będzie tuzinkowa.

10 powodów, aby wdrożyć WMS warehouse management system !

Sposób rozmieszczenia towarów w magazynie jest problemem bardzo trudnym do rozwiązania. Decyzje podejmowane są w warunkach ryzyka i niepewności. Nie jest znany popyt na poszczególne dobra, co wpływa na kompletację zamówień oraz poziom obsługi klienta. Ponieważ system wms.net, dlatego TRANSAKCJE Czy transakcje można używać na telefonach?.

WMS warehouse management system

Kiedy warto korzystać z transakcje w procesach zarządzania magazynami?

WMS, czyli skrót od Warehouse Management System. Jest to program informatyczny, którego głównym celem jest zaawansowane zarządzanie codziennymi operacjami magazynowymi. W zależności od rodzaju wykonywanego zadania, system WMS zarządza nimi za pośrednictwem interfejsu, na urządzeniu przenośnym (skanery, tablety) lub na pulpicie w biurze. Program do zarządzania magazynem można uruchamiać na urządzeniach na systemie Android oraz za pomocą przeglądarki Internetowej: Chrome, FireFox, Safarii, Internet Explorer, Edge, Opera. Co to jest Program do zarządzania magazynami?

Aplikacja do zarządzania magazynem firmy SoftwareStudio Sp. z o.o. spełnia warunki prostego i elastycznego rozwiązania informatycznedo do zarządzania magazynem, gdyż interfejs użytkownika można dowolnie uprościć, wprowadzać zmiany w jego wyglądzie, nazewnictwie czyniąc rozwiązanie dla magazynierów niezwykle ergonomiczne w pracy. Szybkość użytkowania oraz wygoda są dla. Konfiguracja programu, czyli aplikacja do zarządzania magazynem. Pora więc opisać oprogramowanie WMS.net. Na zakończenie tematu transakcje prosimy skontaktuj się z nami.Wiemy, jakie informacje są kluczowe dla dostawców oprogramowania i systemów informatycznych. Zajmujemy się „przetłumaczeniem” oczekiwań klientów na treści niezbędne do pryzgotowania i wdrożenia. Kiedy warto korzystać z SYSTEMY INFORMATYCZNE WYKORZYSTYWANE W MAGAZYNIE w procesach zarządzania magazynami? Programujemy aplikacje mobilne dla Apple iOS oraz Android.

W jaki sposób WMS warehouse management system mogę to wdrożyć ?

Dzięki automatycznej identyfikacji miejsca magazynowego możemy ściągnąć odpowiedzialność z pracownika za pamiętanie mapy lokalizacji każdego indeksu. Aplikacja będzie mogła funkcjonować poprawnie dopiero wtedy, jak zostaną zdefiniowane konta użytkowników, za pomocą których będą mo NARZĘDZIA DO RAPORTOWANIA PRACY HANDLOWCÓW. czas opowiedzieć o WMS.net i module transakcje. ponadto WMS.net korzysta z SQL reporting services do tworzenia raportów i wydruków.

Logistyka jest zróżnicowaną branżą, ale czy WMS warehouse management system odpowiada na Twoje potrzeby?

WMS Android stanowi moduł systemu do obsługi magazynu. Uruchamiając WMS Android na mobilnym urządzeniu z wbudowanym skanerem kodów kreskowych zyskujemy nową jakość pracy magazynierów. Najlepszą formą handlu elektronicznego jest, gdy cała transakcja handlowa od momentu złożenia zamówienia do realizacji płatności i dostawy towaru odbywa się wyłącznie przez Internet. Zwykle jednak poszukiwanie towarów, usług, nowych kontrahentów, przesłanie dokume. Na wszelki wypadek zapamiętaj co czytałeś o naszym oprogramowaniu WMS.net. Czy wiesz już, że potrzebujesz transakcje?

Kiedy zdecydujesz się poprosić o ofertę na program do magazynu android ?

W miarę rozwoju technologii łączności klienci oczekują coraz szybszej obsługi oraz większych możliwości personalizacji. Aby spełnić oczekiwania klientów i zyskać przewagę konkurencyjną, pracowników pierwszej linii warto wyposażyć w rozwiązania dla firm, które gwarantują lepsze wyniki. Zapewnia to rozwiązanie magazynowe oparte o kolektory Android. Dowiedz się dlaczego warto wdrożyć transakcje w magazynie..

Program do magazynu Android

Dlatego transakcje powinieneś o tym wiedzieć!

Najczęściej do analizy gospodarki magazynowej stosuje się: wskaźniki wydajności; operacyjne logistyczne wskaźniki pracy magazynu; wskaźniki kosztowe działalności magazynów; wskaźniki ekonomiczne pracy magazynu. Aplikacja dla magazynów wysokiego składowania zapewnia odczyt stanu magazynu na wybrany dzień i godzinę, a także możliwość eksportu do Excela. Co to jest Aplikacja online dla magazynów wysokiego składowania?

Dokumenty magazynowe 

w systemie WMS.net

Dokumenty magazynowe rejestrują obrót magazynowy związany z zakupami, sprzedażą (dokumenty zewnętrzne. O programie WMS, czyli dokumenty magazynowe. Podstawą platformy WMS.net jest technologia ASP.net, HTML5, CSS3, JQuery, baza danych Microsoft SQL Server. Jednak ważne są także moduły na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. Dlatego transakcje wymaga właściwych rozwiązań informatycznych. Pozwala System WMS.net na podniesienie wydajności systemu, jak również zwiększenie jego stabilności i bezpieczeństwa, jest również jednym z podstawowych warunków rozpraszania i skalowalności systemów. Dlatego SYSTEMY WYSOKIEGO SKŁADOWANIA powinieneś o tym wiedzieć! MS SQL Server jest platformą bazodanową typu klient-serwer.

Jakimi cechami program do magazynu android wyróżnia się na tle innych rozwiązań?

Zamówienia Internetowe składane przez klientów za pomocą specjalnej strony WWW określane są jako Webordering. To wygodny sposób zamawiania, który zapewnia to, że wszystkie informacje dotrą do firmy i będą odpo CRM W MODELU SAAS. licencjonowanie komercyjne WMS.net dostępne jest w wersji na użytkownika lub na procesor, bez limitu ilości użytkowników. dostępne metody licencjonowania WMS.net obejmują zarówno licencję edukacyjną jak i komercyjną. sprawdź więc która licencja jest dla ciebie odpowiadnia.

Jak szybko wdrożyć program do magazynu android w swoim magazynie?

Całkowita automatyzacja ruchu towarów magazynowych zapewniona jest poprzez systemy klasy WMS. Dzięki systemowi magazynowemu WMS od SoftwareStudio można aktualizować dane wszystkich procesów magazynowych na bieżąco. Rejestracja przez system informatyczny WMS numerów seryjnych (każda sztuka towaru posiada unikalny numer) na wejściu i/lub wyjściu z magaz. Czy wiesz już, że potrzebujesz transakcje? Prędzej czy później staniesz przed wyborem systemu. Dlaczego nie miałby to być WMS.net?

Kiedy możesz systemy WMS dla wapro wdrożyć u siebie w magazynie?

Dzięki nowoczesnej technologii, logistyka zyskała skuteczne narzędzie techniczne, w tym także atrakcyjne aplikacje systemowe, dzięki którym informacja o stanie towarowym, czy konieczności złożenia zamówienia i wprowadzenia towaru na magazyn jest na bieżąco aktualizowana, a więc zawsze odzwierciedla bieżący stan magazynu. System taki umożliwia również szybkie i sprawne wydanie i pobranie towaru, a także obsługę kartoteki kodów towarów i opakowań. Kliknij po szczegóły dotyczące transakcje !.

Dowiedz się więcej o transakcje !

Klasyczna kompletacja, nazywana czasem kompletacją prostą lub jednostopniową polega na tym, że pracownik magazynu kompletuje samodzielnie jedno zlecenie zamówienia (czasem kilka), a po zakończeniu jego działania towar z zamówienia jest gotowy do spakowania i wysłania. Kompletacja dwustopniowa może być zastosowana w fi. Funkcje programu magazynowego, czyli kompletacja zleceń. Przede wszystkim transakcje wymaga, abyś wdrożył aplikacje WMS.net. Tak czy inaczej z naszego oprogramowania można korzystać non stop. Ponieważ apliakcja WMS.net dostępna jest on-line.Uwierzytelanianie oparte o użytkowników Windows czy AD nie nadaje się do aplikacji internetowych. Ze względu na bardzo utrudniony mechanizm tworzenia nowych kont, dla każdego użytkownika chcącego korzystać z zabezpieczanej aplikacji www. Dowiedz się więcej o PROGRAM DO ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM ! Oferowane rozwiązania WMS.net mogą być licencjonowane na różne sposoby.

W jaki sposób systemy WMS dla wapro koordynuje pracę magazynierów?

Moduł do drukowania etykiet logistycznych w standardzie GS1 zgodnie z wymaganiami stawianymi przez sieć dla dostawców towarów do sieci marketów. Etykiety logistyczne pozwalają na lepszą kontrolę procesów magazynowych, na przykład wydań, przesunięć, składowania, przyjęć. Wdrożenie etykiet GS1 staje się standardem w firmach produkcyjnych i magazynowych. SYSTEM DLA PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH. transakcje takie rozwiązanie oferuje softwarestudio. bezpieczeństwo danych naszych klientów to nasz priorytet. przykładowo standardem jest szyfrowanie danych za pomocą protokołów tls.

Jak możesz systemy WMS dla wapro wykorzystać w magazynie wysokiego składowania?

Z poziomu rejestru miejsc składowania można wyświetlić okienko z informacją o stanach magazynowych znajdujących się w tej lokalizacji towarach. Wyświetlane jest to w okienku w postaci tabeli zawierającej informację o indeksie towarowym, nazwie, jednostce miary oraz ilościach. Dostępne są standardowe funkcje sortowania, filtrowania oraz eksportowania danych.. Używamy bazy danych jest Microsoft SQL Server wersja 2012 lub nowszej. Poznaj transakcje.

Wiele jest powodów, aby system zarządzania magazynem SQL wdrożyć we własnym magazynie.

Magazynowy system informatyczny, czyli Warehouse Management System (WMS), jest programem służącym do zarządzania produktami znajdującymi się w magazynach. Bardzo często i z dużym powodzeniem wykorzystuje się go w logistyce, ponieważ tu najczęściej mamy do czynienia z wielkopowierzchniowymi magazynami, w których na dodatek znajdują się produkty i materiały będące własnością różnych właścicieli i o różnym przeznaczeniu. Czy transakcje można używać na smartphonach?.

System zarządzania magazynem SQL

transakcje , czyli Software house.

Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej przechowywanych produktów. Szczegółowa dokumentacja procesów przyjmowania, magazynowania, konfekcjonowania, komisjonowania oraz wydawania towarów. Możliwość szczegółowego określenia i monitorowania miejsca składowania z dokładnością do numeru partii dostawy. Co to jest Warehouse managment system?

Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach pracy magazynu jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego, do której realizacji wykorzystywane jest magazyn program. Metody rozmieszczania towarów w magazynie są więc realizowane w różnych sposób w zależności od przyjętej w danym magazynie metodologii i warunków technicznych. Standardowo pliki skonfigurowane są do działania na se. System WMS, czyli skanery magazynowe. Metody licencjonowania obejmują licencję edukacyjne lub komercyjne. Sprawdź które rozwiązanie licencji transakcje odpowiada Twoim potrzebom. Zadzwoń do nas na wypadek gdyby program WMS.net okazał się potrzebny.Użytkownik, który nie zostanie uwierzytelniony nazywa się ANONIMOWY i kierowany jest on automatycznie do strony logowania lub może być przekierowany na wskazany portal klienta. OPROGRAMOWANIE MWS , czyli Software house. Usługi Web Services, czyli podstawa inteligentnych aplikacji klienckich.

Co charakteryzuje system zarządzania magazynem SQL ?

Przepakowanie towarów jest rejestrowane przez dokumenty: RW – rozładunek palet (wydanie do przepakowania), PW – załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania). Wydanie do przepakowania rejestrowane jest przez dokument wydania wewnętrznego RW oznaczony statusem „P”. Wydanie palet z magazynu odbywa się na takich samych zasadach jak przy d SYSTEM DLA PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH. platforma WMS.net korzysta z SQL reporting services do tworzenia raportów oraz wydruków. ponieważ posiadamy interfejs webowy, aplikacja WMS.net jest niezwykle intuicyjna.

Po co system zarządzania magazynem SQL w magazynie wysokiego składowania?

Gospodarka magazynowa polega przede wszystkim na: właściwym przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu materiałów na podstawie obowiązujących w danej jednostce dowodów obrotu materiałowego; pełnym zabezpieczeniu przed kradzieżą materiałów przyjętych do magazynu, zniszczeniem lub uszkodzeniem. W celu zapewnienia powyższej funkcji można użyć oprogramowanie magazynowe online, które ułatwia pracę magazynierom i przyśpiesza operacje . Warto wspomnieć, że tworzymy aplikacje mobilne dla Android oraz Apple iOS. Podstawą dla naszej platformy jest technologia ASP.net, HTML5, CSS3, JQuery.

Ponieważ WMS ai jako moduł WMS.net , dlatego powinieneś korzystać z systemu magazynowego WMS.net!

Program WMS wykorzystuje technologię sztucznej inteligencji, która pomaga poprawić wydajność pracy w magazynie na przykład moduł WMS AI. Inteligentny system do zarządzania magazynem, czyli WMS AI jako moduł WMS.net. WMS AI przeznaczony do kontrolowania i koordynowania wszystkich kluczowych procesów magazynowych oraz automatyzacji najważniejszych działań. Rozwiązanie może być rozbudowane o zaawansowane technologicznie czujniki, dzięki którym zbierane są dane rzeczywiste o tym co się dzieje w przestrzeni magazynowej. Zwykle rozwiązanie wykorzystuje do tego geolokalizację GPS lub czytniki RFID. Jakimi cechami transakcje wyróżnia się na tle innych rozwiązań?.

WMS AI jako moduł WMS.net

Dlaczego transakcje eliminuje powstawanie pomyłek ?

Technologia operacji magazynowych charakterystyka technologicznego procesu magazynowania. Organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie i dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów. A także poszczególnych ich elementów oraz harmonogramowanie operacji magazynowych. Co to jest Program magazynowy działający online?

Za pomocą raportu tabeli przestawnej można podsumowywać, analizować, przeglądać i przedstawiać dane podsumowania. Za pomocą raportu wykresu przestawnego można graficznie przedstawiać dane podsumowania zawarte w raportach tabel przestawnych oraz przedstawiać czytelne porównania, wzorce i trendy. Raporty tabeli przestawnej i raporty wykresu przestawnego umożliwiają podejmow. Moduły systemu WMS, czyli report Builder. Pora więc opisać aplikację WMS.net! Przede wszystkim transakcje wymaga, abyś wdrożył aplikacje WMS.net.Jeżeli aplikacja System WMS.net ma działać na kilkudziesięciu czy kilkuset komputerach jednocześnie, a baza danych liczy sobie nie tysiące, ale miliony zapisów wersja DEMO programu pozwali zbadać jak dana wersja oprogramowania radzi sobie z takim obciążeniem. Dlaczego PROGRAM MAGAZYNOWY eliminuje powstawanie pomyłek ? Pojedynczy komputer jest nudny, podobnie jak nudny jest organizm jednokomórkowy. Fakt, że za pomocą komputera można układać pasjansa, czasem napisać i wydrukować jakieś pismo, opracować arkusz kalkulacyjny, nie stanowią dla większej korzyści ekonomicznej dla przedsiębiorstwa. Pojedynczy komputer nie potrafi robić wielu interesujących rzeczy, jeżeli jego możliwości są ograniczone do jego własnych zasobów (obudowy).

Dlatego WMS ai jako moduł WMS.net warto odkrywać możliwości!

Program pozwala drukować kody kreskowe w dwóch trybach, bezpośrednim na drukarce kodów kreskowych zgodnej ze standardem ZEBRA (EPL lub ZPL) lub w trybie graficznym wykorzystując specjalne czcionki, które wartość tekstową zamieniają na kod paskowy. Metoda ta ma zastosowanie nie tylko w przypadku wydruków na papierze, ale także może mieć zastosowanie do prezentacji danych n PROGRAM DO RAPORTOWANIA CRM. w wyniku zastosowania interfejsu webowego, program WMS.net jest niezwykle intuicyjny. aplikacja WMS.net może być używana jednocześnie przez tysiące pracowników, ponieważ dostępna jest online.

Wiele jest powodów, aby WMS ai jako moduł WMS.net wdrożyć we własnym magazynie.

Użytkownicy tworzą i edytują raporty za pomocą aplikacji klienckiej Report Builder. Interfejs użytkownika aplikacji Report Builder został zbudowany podobnie jak interfejs takich aplikacji jak Excel czy PowerPoint z pakietu Microsoft Office. Report Builder to aplikacja ClickOnce wdrażana za pośrednictwem . Aplikacja WMS.net to kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla transakcje. Dzięki zastosowaniu profesjonalnej bazy danych i platformy Microsoft, transakcje idealnie nadaje się do wdrożenia w firmach wielooddziałowych.

transakcje