Magazyn wysokiego składowania po angielsku

Magazyn można podzielić na różne obszary magazynowe, z których każda ma własne regały, półki lub pojemniki. Te obszary magazynowe są znane jako zatoki. Przęsła są zwykle podzielone przegrodami, które mogą być wykonane z metalu, drewna lub betonu. Każda zatoka może być dalej podzielona na mniejsze obszary magazynowe, zwane komórkami.

Regały, półki i pojemniki w obszarach przechowywania są ułożone w siatkę, a szerokości i wysokości korytarzy są określone przez rodzaj używanego sprzętu do obsługi. Na przykład, jeśli mają być używane wózki widłowe, szerokości korytarzy muszą być wystarczająco szerokie, aby umożliwić przejazd wózkom widłowym.

Magazyn wysokiego składowania po angielsku, czyli Warehouse Management System – to system zarządzania magazynem.

Wielu użytkowników posiada wieloletnie przyzwyczajenia co do sposobu obsługi programów, łatwości interpretacji informacji wyświetlanych na ekranie czy na wydrukach. Z punktu widzenia księgowego jest to zwykle wystarczające, a użytkownicy są tym bardziej zadowoleni gdy otrzymane wyniki mogą eksportować (zapisać) do arkusza excela w celu dalszej analizy. Magazyn wysokiego składowania może być dostępny w języku polskim jak i po angielsku.

Aplikacja do zarządzania magazynem kompatybilna jest z większością popularnych przeglądarek internetowych zarówno na system Microsoft Windows jak mac ios. Moduł wykorzystuje mechanizmy związane z drukowaniem na drukarce kodów kreskowych w standardzie zebra etykiet logistycznych na palety (nośniki). W kartotece aktywne są funkcje dopisania użytkownika, modyfikacji danych użytkownika usunięcia kartoteki użytkownika oraz parametry deklarujące dostęp do pozycji menu.

Wersja multi language

Oferujemy licencję mulit laguage, za pomocą, której program do magazynu wysokiego składowania może pracować w kontekście danego użytkownika w różnych wersjach językowych. Domyślnie dostarcza interfejs w języku polskim. Za pomocą narzędzi administracyjnych, może przygotować dowolne tłumaczenia na inny język. Najpopularniejsze tłumaczenia oprogramowania magazyn wysokiego składowania:

 • po angielsku;
 • po niemiecku;
 • po francusku;
 • po rosyjsku.

Automatyczna identyfikacja użytkownika

Czytniki kodów kreskowych – oprogramowanie magazynowe oferuje kompleksowe rozwiązanie wraz z wykorzystaniem obsługi czytników kodów kreskowych oraz integrację oprogramowania ERP z produktami SoftwareStudio. Integracja obejmować może połączenia z aplikacjami klienckimi, terminale przenośne. Studio magazyn WMS.net to jeden, całościowy zakup zaspokajający potrzeby w zarządzaniu magazynem.

Obsługa magazynu

Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych (miejsca składowania) w których przechowywany jest towar. Zastosowanie takich procedur ma uzasadnienie wszędzie tam, gdzie występują rozbudowane magazyny i znaczeniem kluczowym do sprawnego zarządzania masą towarową staje się wiedza nie ile mamy towaru w zapasie, ale gdzie się on znajduje. Za pomocą programu magazynowego WMS możliwa jest również kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru, np. pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem. Program magazynowy online w technologii Asp.Net to nowoczesne rozwiązania oparte o przeglądarkę internetową i bazę MS SQL Server.

Projektowanie tabel

Gospodarowanie w magazynie

Projektant TABEL pozwala administratorowi dostosować widoki tabel (poszczególnych rejestrów) wyświetlanych w systemie magazynowym. Za pomocą PROJEKTANTA TABEL administrator może zdecydować dla poszczególnych rejestrów jakie kolumny mają być wyświetlane, jakie mają być ich etykiety (opisy nagłówków kolumn), oraz określić kolor czcionki dla każdej kolumny oraz tło. W ten sposób administrator może podkreślać ważność pewnych informacji.

Program do prowadzenia magazynu. Zestawienie towaru w lokalizacjach , czyli program magazynowy WMS. Zestawienie prezentuje towar zgrupowany wg GRUPY towarowej oraz cech towarowych podając informację o ilościach znajdujących się w określonych lokalizacjach – miejscach składowania.
Gospodarowanie w magazynie

gospodarowanie-w-magazynie Program do prowadzenia magazynu

Zmiana miejsca składowania za pomocą terminala radiowego z Windows mobile

System zarządzania magazynem. Kolejnym elementem programu jest funkcja przenoszenia (zmiany lokacji) danej palety z jednego gniazda paletowego na inne. W pierwszym kroku podajemy numer nośnika lub miejsce adresowe z którego chcemy przenieść paletę (rys. 1 oraz rys. 2) następnie podajemy miejsce docelowe gdzie chcemy położyć paletę. Po zaakceptowaniu automatycznie w programie zostanie dokonane przeniesienie palety.
Zmiana miejsca składowania za pomocą terminala radiowego z Windows mobile

zmiana-miejsca-składowania-za-pomocą-terminala-radiowego-z-windows-mobile System zarządzania magazynem
oprogramowanie-magazynowe-logistyka Aplikacja magazynowa android

Oprogramowanie magazynowe logistyka

Aplikacja magazynowa android. Zarządzanie magazynem za pomocą aplikacji internetowych ASP.net pozwala na dostęp do informacji o stanach magazynowych, lokalizacjach, dokumentach itp. pracownikom firmy obsługującej magazyn oraz klientom zdalnym korzystającym z usług magazynu wysokiego składowania. Wiele nowoczesnych programów magazynowych jest integrowana z systemami klasy ERP lub MRPII. Oczywiście taki program do zarządzania magazynem może działać samodzielnie i jest wtedy w pełni wystarczalny. Integracja oprogramowania magazynowego z wewnętrznym systemem ERP firmy może jednak poszerzyć go o dodatkowe funkcjonalności i polepszyć przepływ informacji z magazynu do innych systemów informatycznych w firmie.
Oprogramowanie magazynowe logistyka

warehouse-management-system-wms Program magazynowy online

Warehouse Management System WMS

Program magazynowy online. Rozwiązania klasy Warehouse Management System (WMS) dedykowane są w różnych wariantach, w tym do prowadzenia magazynu na potrzeby własnej firmy – ewidencja ilościowo – wartościowa. Magazyn wysokiego składowania wymaga dedykowanego oprogramowania do używania na komputerach i urządzeniach mobilnych z Windows CE lub Android. Oprogramowanie Warehouse Management System firmy SoftwareStudio pozwala na kontrolę stanów magazynowych dla wybranego magazynu, wszystkich magazynów, wg wybranych cech towarów oraz wg dostawców czy właścicieli towaru. Ewidencja w magazynie jest prowadzona w układzie ilościowym z dokładnością do miejsca składowania oraz numerów partii lub numerów seryjnych wraz z datą /terminem/ przydatności.
Warehouse Management System WMS

Magazynowy system składowania magazyn wysokiego składowania po angielsku

 • Oprogramowanie dla firm logistycznych.
  Większość producentów oprogramowania nie docenia naszym zdaniem siły, możliwości oraz potrzeb związanych z dzieleniem się informacjami dotyczącymi systemów informatycznych.
 • Oprogramowanie magazyn WMS.
  Serwer SQL odpowiada za przechowywanie, porządkowanie i pobieranie danych, zapewnia ich integralność, bezpieczeństwo oraz zabezpiecza przed ewentualnymi konfliktami między użytkownikami.
 • Oprogramowanie magazynowe.
  Zajmujemy się projektowaniem baz danych i ich optymalizacją w zakresie osiągania wysokiej wydajności i sprawności.
 • Program do gospodarki magazynowej korzyści.
  Za pomocą transakcji realizuje się określone zadania dla magazynowy system składowania magazyn wysokiego składowania po angielsku.
 • Program do gospodarki magazynowej SoftwareStudio.
  Potrzebne jest rozwiązanie Business Intelligence, które jest wszechstronne, bezpieczne, zintegrowane z systemami operacyjnymi oraz dostępne nieprzerwanie i w każdej chwili.
 • Program do magazynowania towaru.
  Serwer spełnia w firmie funkcję centrum bezpiecznego przechowywania danych i najważniejszych dokumentów firmy, stabilizuje sieć, przechowuje i udostępnia aplikacje do pracy.
 • Program do zarządzania magazynem Android.
  Zakup licencji SaaS aplikacji magazynowy system składowania magazyn wysokiego składowania po angielsku nie pozwala na modyfikację kodu źródłowego i głęboką personalizację.
 • Program magazynowy dla Android.
  Potrafimy programać magazynowy system składowania magazyn wysokiego składowania po angielsku, czyli rozwiązania mobilne dla Apple iOS oraz Android.
 • System informatyczny WMS.
  Hosting jest to usługa wynajmu oprogramowania magazynowy system składowania magazyn wysokiego składowania po angielsku znajdującego się w ofercie SoftwareStudio.
 • System magazynowy WMS.net.
  Dzięki magazynowy system składowania magazyn wysokiego składowania po angielsku możesz efektywnie wykorzystać komputer w pracy oraz codziennej komunikacji.
 • System WMS.net prezentacja.
  Zakup licencji na procesor aplikacji magazynowy system składowania magazyn wysokiego składowania po angielsku oznacza brak prawa do modyfikacji kodu źródłowego oraz dedykowany serwer lub farma serwerów.
 • System zarządzania magazynem WMS.net.
  Pracują z nami ambitni ludzie, którzy konsekwentnie osiągają doskonałe rezultaty.
 • Systemy WMS.
  Usługi Web Services ułatwiają firmom rozwiązywanie wielu istotnych problemów. Między innymi problemu współdziałania programów napisanych w różnych językach programowania.
 • Systemy zarządzania magazynem od SoftwareStudio.
  Outsourcing informatyczny realizowany przez SoftwareStudio (Poznań) polega na zarządzaniu systemami informatycznymi i obejmuje dziedziny, takie jak zarządzanie ryzykiem, zarządzanie informatyką, kontrola wewnętrzna oraz audyt wewnętrzny.
 • Warehouse systems.
  Pierwszym zadaniem systemu zabezpieczeń jest uwierzytelnienie – czyli informacja kim jest osoba która się loguje i skąd program ma wiedzieć, że jest to naprawdę ta osoba.
 • WMS software.
  SQL Server jest potężnym narzędziem do zarządzania danymi przedsiębiorstwa. Wiodące na rynku narzędzie wspierające zarządzanie danymi firmowymi. Efektywność programistyczną oraz business intelligence oferuje pełną funkcjonalność, jakiej mogą oczekiwać klienci od korporacyjnego systemu przetwarzania danych.
 • WMS system dla enova.
  Wybierając najnowsze technologie pomagamy naszym klientom osiągnąć najlepsze rezultaty i przewagę nad konkurencją.