Oprogramowanie w narzędziowni

OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWNI

StudioSystem oferuje oprogramowanie narzędziowni, czyli rozwiązanie do prowadzenia gospodarki magazynowej narzędzi, maszyn i urządzeń z uwzględnieniem ewidencji wypożyczeń. Wypożyczać można zarówno narzędzia pracownikom (wyposażenie pracowników w narzędzia pracy) .

OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWNI

OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWNI
OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWNI
Program do wypożyczalni

Kontrahenci narzędziowni

W programie kartoteki osób i firm korzystających z wypożyczania narzędzi zostały podzielone na kartoteki KONTRAHENTÓW, czyli firm związanych z zakupami, sprzedażą, wydawaniem i zwrotem narzędzi. Kartoteki PRACOWNIKÓW związane są z dokumentami wypożyczeń i zwrotów.

Kontrahenci narzędziowni
Kontrahenci narzędziowni
Filtrowanie danych
Filtrowanie danych
Program do wypożyczalni

Numeracja dokumentów i kartotek

Menu NUMERACJA wyświetla listę typów dokumentów rejestrowanych w programie. W rejestrze aktywna jest funkcja dopisania pozycji oraz modyfikacji tabelarycznej. Pola kartoteki: AKTYWNE – znacznik aktywności pozycji kartoteki, OPIS – opis pozycji, PRZED – dwa pierwsze znaki numeru dokumentu. NUMER – numer ostatniego dokumentu zapisanego w programie. PO – typ dokumentu, zapisywany w numerze dokumentu po numerze kolejnym. ROK TERMIN DO – data, do której obowiązuje numeracja. Przy wystawieniu dokumentu w okresie niezdefiniowanym w tabeli, automatycznie w programie zostaje dopisany wiersz dotyczący nowej numeracji dokumentów. Dotyczy to np. numeracji w nowym roku kalendarzowym. .

Numeracja dokumentów i kartotek
Numeracja dokumentów i kartotek
Program do wypożyczalni

Polityka bezpieczeństwa

Domyślnie program Studio Magazyn Narzędzi.net używa autentykacji przez Windows, w takim wypadku zalogowanie do systemu MS Windows pozwala na automatyczną identyfikacją pracownika i nadanie mu określonych uprawnień do aplikacji

Polityka bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa
Program do wypożyczalni

Administrator magazynu narzędzi

Moduł administrator magazynu narzędzi stanowi dogodne narzędzie zabezpieczania dostępu do danych zawartych w całym lub części systemu. Pozwala on definiować prawa dostępu dla grup i indywidualnych użytkowników. Kontrola obejmuje dostęp zarówno systemu jako całości, jak i do jego poszczególnych modułów, rejestrów, dokumentów czy funkcji. W obrębie jednej funkcji można także definiować prawa do odczytu, wprowadzania zmian lub usuwania danych. Przy pomocy modułu Administrator systemu można dokonać zmiany parametrów programu. Potrzeba taka może wiązać się np. ze zmianami systemu kodowania słowników i skorowidzów. Funkcję administratora programu MAGAZYN NARZĘDZI pełni zwykle osoba mająca większe uprawnienia i posiadająca odpowiednią wiedzę w zakresie sposobu działania programu.

Administrator magazynu narzędzi
Administrator magazynu narzędzi
Program do wypożyczalni

NARZĘDZIA PRZEMYSŁ

Zarządzanie narzędziownią, wypożyczalnią elektronarzędzi, magazynami materiałów, form wtryskowych, matryc, ewidencja konstrukcji stalowych, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do maszyn. Te wszystkie działania trudno wykonywać bez wykorzystania oprogramowania do zarządzania narzędziami. Dlatego SoftwareStudio stworzyło oprogramowanie, które może być z powodzeniem wdrażane w firmach produkcyjnych i magazynowych. Pozwala ono zarządzać wszystkimi procesami.

NARZĘDZIA PRZEMYSŁ
NARZĘDZIA PRZEMYSŁ

Magazynowy system składowania oprogramowanie w narzędziowni

 • Aplikacja dla magazynów wysokiego składowania.
  Rozwiązywanie typowych problemów związanych z oprogramowaniem internetowym. Oferuje serwerom internetowym nowy sposób udostępniania funkcji dowolnym klientom o nazwie .Net Web Services.
 • Funkcje lokalizacji w WMS.
  SQL Server jest potężnym narzędziem do zarządzania danymi przedsiębiorstwa. Wiodące na rynku narzędzie wspierające zarządzanie danymi firmowymi. Efektywność programistyczną oraz business intelligence oferuje pełną funkcjonalność, jakiej mogą oczekiwać klienci od korporacyjnego systemu przetwarzania danych.
 • Informatyczne systemy magazynowe WMS.
  Outsourcing informatyczny jest wygodną i ekonomiczną formą utrzymania systemu informatycznego w małej i średniej firmie. Nie wymaga on zatrudniania na stałe osób odpowiedzialnych za jego poprawne działanie.
 • Magazyn wysokiego składowania program.
  Wszystkie programy SoftwareStudio wykorzystują jaka podstawową bazę danych Microsoft SQL Server w wersjach 2012, 2016 lub 2017.
 • Magazynowe oprogramowanie w chmurze.
  Bezpieczna komunikacja, czyli bezpieczny przesył danych przez sieć. Jest to nic innego jak po prostu szyfrowanie przesyłanej zawartości.
 • Magazyny wysokiego składowania.
  Maszyny wirtualne na desktopie spotykane są już nie tylko wśród programistów piszących aplikacje na wiele platform, ale praktycznie wszystkich, którzy bardziej angażują się w technologie komputerowe. Są znakomitym sposobem na pracę z wieloma systemami operacyjnymi.
 • Multipicking – przegląd korzyści.
  Pomagamy kierownictwu firm zorganizować odpowiednie struktury zarządzania, ocenić efektywność i skuteczność procesów zarządzania. Ponadto pomagamy zaprojektować oraz wdrożyć odpowiednie mechanizmy zarządzania ryzykiem.
 • Program do gospodarki magazynowej.
  Serwer SQL odpowiada za przechowywanie, porządkowanie i pobieranie danych, zapewnia ich integralność, bezpieczeństwo oraz zabezpiecza przed ewentualnymi konfliktami między użytkownikami.
 • Program na Androida.
  Istotnym elementem w testowaniu wersji demonstracyjnej oprogramowania jest wydajność, szczególnie tam gdzie przewidywane jest spore obciążenie serwera aplikacji.
 • Studio Magazyn.
  Zakup licencji SaaS programu magazynowy system składowania oprogramowanie w narzędziowni nie wymaga kosztownych nakładów związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania, dostępu do internetu.
 • System magazynowy WMS.
  Data Mining, czyli eksploracja danych jest wzbogacona o 4 nowe algorytmy i udoskonalone narzędzia manipulacji i modelowania danych.
 • Warehouse WMS system.
  ASP.net – rozwiązanie stworzone przez Microsoft, służący do budowania dynamicznych stron internetowych, aplikacji internetowych i XML-owych usług sieciowych.
 • WMS system.
  Treść stron się nie zmienia, nie ma potrzeb pobierania danych wejściowych, algorytmów itp.

Program do wypożyczalni