Transport do magazynu

Oprogramowanie do systemów magazynowania i magazynowania towarów magazynowych może być wykorzystywane do śledzenia stanów magazynowych na wiele sposobów. W niektórych przypadkach oprogramowanie może służyć do śledzenia lokalizacji zapasów w magazynie. W innych przypadkach oprogramowanie może służyć do śledzenia ruchu zapasów do iz magazynu. Oprogramowanie może być również używane do śledzenia stanu zapasów, np. kiedy zostały one otrzymane, kiedy zostały wysłane i kiedy zostały zwrócone.

Sekcja Transport dla magazynu pozwala nam na bezpośrednie dopisanie transportu do wybranego magazynu, wybranej rampy i wybranej godzinie. Oprogramowanie dla systemów magazynowych i magazynowych towarów magazynowych może być również wykorzystywane do monitorowania stanu stanów magazynowych.

Aby dopisać nową pozycję należy w pierwszej kolejności wybrać magazyn. Po wybraniu magazynu na pulpicie pojawi się tabela czasu pracy przedstawiająca poszczególne godziny z podziałem na dostępne w wybranym magazynie rampy.

Na rzucie poniżej widoczne są dopisane już awiza dostaw i wysyłek. Aby dopisać nowe awizo dostawy/wysyłki należy kliknąć w odpowiednie miejsce, które będzie określało godzinę i wybraną rampę a następnie uruchomić przycisk DOPISZ lub poprzez podwójne kliknięcie myszką na wybranym polu. Na pulpicie pojawi się formatka dopisania, w którym należy uzupełnić pozostałe dane dotyczące dostawy/wysyłki.

W oknie będą już częściowo uzupełnione dane, takie jak: dzień, magazyn, rampa oraz godzina.

W oknie dopisania należy uzupełnić pozostałe dane o kontrahencie, awizie, rodzaju Operacji, ilości palet deklarowanych, ilości palet potwierdzonych, numerze rejestracyjnym pojazdu, kierowcy oraz istnieje możliwość wpisania dowolnych uwag.

Sekcja Awizacja transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone. Aby dopisać nowe awizo należy wybrać pozycję menu DOPISZ NOWE AWIZO.

Pojawi się Okno dopisania awiza W oknie dopisania należy uzupełnić następujące dane:

 • magazyn – należy wybrać ze skorowidza magazyn,
 • kontrahent – należy wskazać nazwę kontrahenta z listy rozwijanej,
 • awizo – należy wybrać numer awizo ZPZ w przypadku dostawy lub ZWZ w przypadku wysyłki,
 • rampa – należy wskazać rampę, której dotyczy wpisanie dostawy lub wysyłki,
 • godzina – należy podać godzinę dostawy/wysyłki
 • rodzaj Operacji – należy wskazać ze skorowidza rodzaj Operacji: wysyłka lub dostawa
 • ilość palet deklarowanych – należy podać ilość palet zadeklarowanych przez odbiorcę/dostawcę,
 • ilość palet potwierdzonych – należy podać ilość palet, które zostały rzeczywiście przyjęte lub wydane,
 • nr rejestracyjny pojazdu – należy wpisać nr rejestracyjny pojazdu dostarczającego lub odbierającego towar
 • kierowca – należy wpisać dane kierowcy,
 • uwagi – możemy podać wszelkie uwagi dotyczące wysyłki/dostawy.

Manipulacje transportowe

Oprogramowanie warehouse management system firmy SoftwareStudio pozwala na kontrolę stanów magazynowych dla wybranego magazynu, wszystkich magazynów, wg wybranych cech towarów oraz wg dostawców czy właścicieli towaru. Jedyne, co jest potrzebne, do wykorzystywania tej technologii, jest internetowy adres usługi, oraz nazwy metod przez nią udostępnianych. Tak oznaczone urządzenie można w łatwy i szybki sposób identyfikować towar wykorzystując skanery kodów.

Manipulacje transportowe
Manipulacje transportowe
Manipulacje transportowe
Manipulacje transportowe
Planowania wysyłek z magazynu
Planowania wysyłek z magazynu
Firmy kurierskie wysyłka z magazynu
Firmy kurierskie wysyłka z magazynu

Magazynowy system składowania transport do magazynu

 • Cloud WMS.
  Każdy programista aplikacji WWW lub twórca serwisów internetowych zastanawia się nad wyborem środowiska programistycznego.
 • Kolektor danych Android.
  Integracja systemów IT wymaga odpowiedniej dystrybucji zadań do rozproszonych podsystemów współpracujących ze sobą tak, aby współdziałały one ze sobą realizując określone zadania.
 • Kompletacja towaru na magazynie.
  Data Mining, czyli eksploracja danych jest wzbogacona o 4 nowe algorytmy i udoskonalone narzędzia manipulacji i modelowania danych.
 • Magazyn wysokiego składu.
  Softwarestudio wymaga dla bezpieczeństwa magazynowy system składowania transport do magazynu do stosowania protokołu https do ochrony połączenia pomiędzy komputerem użytkownika, a witryną z systemem magazynowym online.
 • Online WMS.
  Standardowe uwierzytelnianie Windows. IIS Forms, czyli oparte o formularze. Aplikacja wymaga, aby wszystkie moduły obsługujące żądania stron zawierały cookies wydane przez serwer.
 • Oprogramowanie klasy WMS.
  Doradztwo (consulting) w zarządzaniu systemami informatycznymi obejmuje dziedziny, takie jak zarządzanie ryzykiem, zarządzanie informatyką, kontrola wewnętrzna oraz audyt wewnętrzny.
 • Oprogramowanie WMS.
  Koszty posiadania rozwiązań IT są na tyle istotne, że nawet duże organizacje korzystają z usług specjalizowanych dostawców całościowo odpowiadających za funkcjonowanie konkretnych, krytycznych dla biznesu usług magazynowy system składowania transport do magazynu.
 • Polski system WMS w magazynie.
  Język SQL składa się z trzech składowych: języka definiowania danych (DDL), języka sterowania danymi (DCL) języka operowania na danych (DML).
 • Praca w systemie WMS.
  Hosting oprogramowania jest to jedno z najtańszych rozwiązań przy zachowaniu wysokiej dostępności i gwarantowanej jakości usług.
 • Program do gospodarki magazynowej korzyści.
  Wydajność aplikacji internetowych z punktu widzenia programisty to jest po prostu czasem wykonywania określonego kodu programu. Natomiast z perspektywy użytkownika aplikacji internetowej jest to czas odpowiedzi systemu.
 • Program do magazynu Android.
  Ponieważ technologie wirtualizacji nieustannie się rozwijają, dzisiejsze możliwości rozszerzenia jej na całą organizację i przejścia do chmury są jeszcze większe.
 • Program do magazynu od SoftwareStudio.
  Usługi Reporting Services są nowym serwerem raportowania i zestawem narzędzi do tworzenia, zarządzania i wdrażania raportów firmy. Teraz magazynowy system składowania transport do magazynu możesz łatwo i szybko raportować.
 • Program obsługi magazynu.
  Maszyny wirtualne na desktopie spotykane są już nie tylko wśród programistów piszących aplikacje na wiele platform, ale praktycznie wszystkich, którzy bardziej angażują się w technologie komputerowe. Są znakomitym sposobem na pracę z wieloma systemami operacyjnymi.
 • Program WMS online.
  Pisanie oprogramowania niezbędnego do utrzymania bezpieczeństwa aplikacji internetowych jest coraz trudniejsze.
 • Rozwiązania magazynowe.
  Wydajny magazynowy system składowania transport do magazynu obsługiwany przez przeglądarkę internetową pozwala w bardzo komfortowy sposób korzystać z oferty. A wykorzystanie rozwiązań JAVA, JQUERY oraz WebServices przyczyniają się do łatwości i szybkości działania.
 • Studio magazyn wysokiego składowania.
  Użytkownik, który nie zostanie uwierzytelniony nazywa się ANONIMOWY i kierowany jest on automatycznie do strony logowania lub może być przekierowany na wskazany portal klienta.
 • System do magazynu SoftwareStudio.
  Zakup licencji na procesor oprogramowania magazynowy system składowania transport do magazynu oznacza instalację na na serwerze internetowym. Ponadto pracę użytkowników całego przedsiębiorstwa niezależnie do geolokalizacji (fizycznej lokalizacji zakładu) lub dla klientów;możliwość głębokiej personalizacji oprogramowania wg potrzeb i wymagań użytkowników.
 • System do obsługi magazynów.
  Szybki dostęp do serwerów oraz stabilność usługi hostingu aplikacji to dwa kluczowe czynniki decydujące o wyborze dostawcy rozwiązania. Dlatego SoftwareStudio Poznań oferuje swoje usługi oparte o najlepsze rozwiązania dostępne na rynku (VMware). Wykorzystujemy jedno z najlepszych dataCenter w Polsce.
 • System magazynowy SQL.
  Specjalizujemy się w programowaniu opartym o popularne standardy baz danych Microsoft SQL server.
 • System magazynowy WMS.
  Potrafimy programać magazynowy system składowania transport do magazynu, czyli rozwiązania mobilne dla Apple iOS oraz Android.
 • System WMS w magazynie.
  Obowiązek zapewnienia sprawności działania systemu oraz jego bezpieczeństwa spoczywa na dostawcy. W przypadku korzystania z oprogramowania udostępnianego przez zewnętrznych dostawców całkowity koszt użytkowania (TCO) jest znacznie niższy, niż w przypadku posiadania własnej platformy sprzętowo-programowej.
 • Systemy klasy WMS.
  Aplikacje ESET stanowią kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa w firmie – zarówno dla pojedynczego stanowiska pracy jak i całej sieci. Z jednej konsoli można zarządzać ustawieniami w całej firmie.
 • Systemy zarządzania magazynem od SoftwareStudio.
  Programiści SoftwareStudio Sp. z o.o. na bieżąco wdrażają najnowsze rozwiązania Microsoft (programy Windows), w tym język C# oraz T-SQL.
 • WMS management.
  W przypadku dużych systemów dodatkową zaletą jest oddzielenie logiki przetwarzania (logiki biznesowej) od bazy danych.
 • WMS.net system zarządzania magazynem.
  Platforma Microsoft .Net oferuje prefabrykowaną infrastrukturę do pokonywania typowych problemów związanych z oprogramowaniem internetowym.
 • WMS.net w magazynie.
  Specjalizujemy się w programowaniu opartym o popularne standardy baz danych Microsoft SQL server.
 • Zalety programu magazynowego.
  Zakup licencji SaaS aplikacji magazynowy system składowania transport do magazynu obniża koszty utrzymania aplikacji, dzięki przeniesieniu obowiązków administracji i bezpieczeństwa serwera do specjalistycznej firmy oferującej zasoby w chmurze (wiele fizycznych maszyn połączonych w farmę serwerów).