Magazyn Narzędzi

Rola oprogramowania w wydajnych operacjach magazynowo-magazynowych W każdej firmie lub organizacji zajmującej się przechowywaniem i dystrybucją towarów fizycznych posiadanie wydajnego magazynu i systemu magazynowania ma kluczowe znaczenie dla sukcesu. Ważną częścią utrzymania takiego systemu jest używanie odpowiedniego oprogramowania do śledzenia i zarządzania zapasami, wysyłkami i innymi aspektami działalności. W tym miejscu przyjrzymy się niektórym różnym rodzajom oprogramowania dostępnego do obsługi magazynu i przechowywania oraz temu, jak mogą one pomóc w poprawie wydajności i produktywności.

MAGAZYN NARZĘDZI – Kartoteka narzędzi pozwala definiować kartoteki wykorzystywane w całym programie, w dokumentach wypożyczeń narzędzi (moduł narzędziownia wypożyczalnia narzędzi) oraz w dokumentach przychodu i rozchodu narzędzi (moduł zakupów, likwidacji). Podsumowując, system zarządzania magazynem może być cennym narzędziem dla każdej firmy, która wysyła lub sprzedaje fizyczne produkty. Dobry system WMS może pomóc usprawnić zarządzanie zapasami, zoptymalizować przestrzeń magazynową oraz usprawnić procesy kompletacji zamówień i wysyłki.

Kartoteka narzędzi pozwala definiować kartoteki wykorzystywane w całym programie, w dokumentach wypożyczeń narzędzi (moduł narzędziownia wypożyczalnia narzędzi) oraz w dokumenatch przychodu i rozchodu narzędzi (moduł zakupów, likwidacji) Magazyn Narzędzi Magazyn Narzędzi – służy do ewidencjonowania narzędzi Magazyn Materiałów Eksploatacyjnych – służy do ewidencjonowania materiałów zużywalnych tj. smarów, chłodziw itp., Magazyn BHP – służy do ewidencjonowania materiałów na potrzeby BHP, odzież ochronna, środki czystości itp.

Narzędziownia pozwala definiować dodatkowe pomocnicze kartoteki:

 • kartoteka rodzajów narzędzi (np. wiertarki, szlifierki, suwmiarki)
 • kartoteka miejsc użytkowania (działy, budowy, stanowiska kosztów)
 • lokalizacje magazynowe, stanowiska pracy
 • grupy pracownicze – brygady

Funkcja służy do rejestrowania opisu wszystkich narzędzi, przyrządów, sprawdzianów, środków trwałych, wyposażenia i innych przedmiotów podlegających wypożyczaniu. Identyfikator narzędzia może być nadawany automatycznie lub ręcznie przez użytkownika. Zakres funkcjonalny kartoteki może być dostosowany wg potrzeb użytkownika na danym stanowisku pracy (zakres ustalonych uprawnień pracownika – określone role). Najczęściej wykorzystywany zakres:

 • indeks narzędzia
 • indeks z systemu ERP
 • indeks dostawcy
 • numer ewidencyjny działu kontroli przyrządów pomiarowych
 • nazwa narzędzia
 • rodzaj narzędzia
 • lokalizacja – miejsce składowania narzędzia
 • identyfikator kodu kreskowego
 • termin następnej kontroli technicznej i legalizacji narzędzia, czasookres wykonywania kontroli
 • określenie stanów minimalnych i maksymalnych
 • stan dostępny i stan ksiegowy
 • jednostka miary
 • cena zakupu
 • zdjęcia
 • opis – dowolny kometarz
 • status narzędzia – określa czy narzędzie jest aktywne, czy zlikiwdowane
 • przypisanie odchyłki dolnej i górnej dla sprawdzianu

Magazyn Wysokiego Składowania

Magazyn Wysokiego Składowania wymaga sprawnego oprogramowania pozwalajacego na integrację z popularnym na rynku systemami ERP.

Parametry badań

Opcja pozwala przypisać do danej kartoteki (narzędzia) dowolną ilość parametrów badań technicznych jakie należy wykonać przy przeglądach.

Historia obrotów magazynowych

Wybór polecenia HISTORIA wyświetla zestawienie obrotów dla wybranej (zaznaczonej) kartoteki magazynowej. Zestawienie obrotów magazynowych wyświetla listę pozycji dokumentów dla wybranego asortymentu. Okno zestawienia zamykane jest przez wybór przycisku X

Rejestr narządzi

Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji KARTOTEKI pozycję MAGAZYNOWE. W pulpicie nawigacyjnym zostaną wyświetlone rejestry narzędzi, które można przeglądać odfiltrowane według poszczególnych kategorii. Pozycja Wszystkie-tabela daje dostęp do wszystkich kartotek asortymentowych. W rejestrach aktywne są funkcje: dopisania, edycji, podglądu kartoteki, dopisania parametrów badań, przeglądania historii obrotów magazynowych. W zakładce Dane Ewidencyjne należy z listy rozwijanej wybrać typ kartoteki, grupę, podać indeks, rodzaj narzędzia również wybieramy z listy rozwijanej. Następnie należy podać numer katalogowy, kod kreskowy, nazwę, dowolny opis oraz kod PN. W kolejnym kroku z list rozwijanych wybieramy informacje dotyczące jednostki, sposobu numeracji (chodzi o nr seryjny narzędzia), magazynu, na który dopisywana jest kartoteka, dostawcy, wydziału oraz producenta.
W zakładce Dane uzupełniające należy wybrać z listy rozwijanej domyślne miejsce składowania, konto MPK (miejsca powstawania kosztów) oraz cechy narzędzia. W kolejnych polach należy wpisać cenę zakupu, cenę ewidencyjną, czas amortyzacji w miesiącach oraz czas gwarancji również podany w miesiącach.

Systemy składowania magazyn Narzędzi

 • Aplikacja dla wypożyczalni sprzętu. Usługa wdrożenia systemy składowania magazyn narzędzi obejmuje: doradztwo w zakresie decyzji projektowych, uczestnictwo w spotkaniach z dostawcą oraz przygotowywanie i opiniowanie korespondencji projektowej.
 • Automatyczna identyfikacja. Licencjonowanie oprogramowania edukacyjnego ma na celu zapoznanie uczniów i studentów z nowoczesnymi technikami informatycznymi mającymi zastosowanie w przedsiębiorstwach.
 • Dokumenty w narzędziowni. W skrócie uwierzytelnienie Anonymous oznacza taką konfigurację serwera, aby otworzył swe bramy i przepuszczała każdego, kto tylko zażyczy sobie przez nie przejść.
 • Efektywne zarządzanie gospodarką narzędziową. 2-Factor Authentication to bezpieczny sposób logowania z potwierdzeniem logowania np telefonem. Co daje korzystanie z tej usługi?
 • Etykieta rfid. Platforma składa się z szeregu elementów tzw. transakcji systemy składowania magazyn narzędzi.
 • Ewidencja narzędzi. Spółka SoftwareStudio od lat doskonali rozwiązania internetowe w oparciu o najnowsze rozwiązania. W efekcie oferuje rozwiązania działające efektywnie, stabilnie i szybko.
 • Ewidencja narzędzi pomiarowych. Zakup licencji SaaS oprogramowania systemy składowania magazyn narzędzi nie pozwala na jej zmianę na inny rodzaj licencji.
 • Ewidencjonowanie sprzętu budowlanego. Z punktu widzenia przedsiębiorstw jedną z najbardziej fascynujących obietnic ery informacji jest zapowiedź możliwości zapewniania pracownikom dostępu do informacji i narzędzi niezbędnych do ich wykorzystywania w dowolnym czasie i miejscu. A więc zapewnienie pracy zdalnej.
 • Jaki chcesz program dla narzędziowni?. Jeżeli aplikacje działają zbyt wolno z powodu gromadzenia coraz większej ilości danych to należy podjąć wysiłki optymalizacji baz danych w celu zwiększenia wydajności.
 • Magazyn bhp. Wybierając najnowsze technologie pomagamy naszym klientom osiągnąć najlepsze rezultaty i przewagę nad konkurencją.
 • Magazyn BHP w firmie produkcyjnej. Opracowanie projektu umowy z dostawcą oprogramowania, usług towarzyszących i/lub platformy sprzętowej. Projekt systemy składowania magazyn narzędzi uwzględnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i zapewniającego osiągnięcie celów przedsięwzięcia przy zakładanym budżecie.
 • Magazyn dla narzędziowni. Podniesienie poziomu zarządzania firmą, przez nieszablonowe rozwiązania optymalizujące wykorzystanie zasobów informacyjnych klienta.
 • Magazyn z narzędziami. Takie rozwiązanie było wystarczające w czasach prehistorycznych, kiedy wszytskie dane na stronach www były statyczne.
 • Najlepszy system do zarządzania narzędziami. Termin „chmura obliczeniowa” związany jest z pojęciem wirtualizacji. Model Cloud Computing historycznie wiąże się z przetwarzaniem w sieci. Wiele systemów udostępnia usługi korzystając z podłączonych zasobów.
 • Narzędzia inwentaryzacja. Zakup licencji SaaS programu systemy składowania magazyn narzędzi nie wymaga kosztownych nakładów związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania, dostępu do internetu.
 • Narzędzia kodowanie w magazynie. Usługi Web Services mogą skracać pracochłonny i sprzyjający popełnianiu błędów proces wycinania i wklejania danych z jednej aplikacji do drugiej.
 • Narzędzia legalizacje. Hosting programów pozwala zająć się stroną merytoryczną przedsięwzięcia i można zrezygnować z trudnego i odpowiedzialnego zajęcia jakim jest odpowiednia instalacja i konfiguracja środowiska Windows, środowiska wirtualnego WMware oraz jego zabezpieczaniem.
 • Narzędzia oznakowanie. ASP.net jest częścią platformy .NET i następcą technologii ASP.
 • Narzędziownia moduł webowy. Zapewniamy serwis i rozwój programów według potrzeb klientów. Proponujemy usługi tworzenia indywidualnego oprogramowania na zamówienie.
 • Odczyt etykiety RFID . Pomagamy kierownictwu firm zorganizować odpowiednie struktury zarządzania, ocenić efektywność i skuteczność procesów zarządzania. A także zaprojektować i wdrożyć odpowiednie mechanizmy zarządzania ryzykiem.
 • Polskie systemy zarządzania gospodarką narzędziową. Program Microsoft SQL Server oferuje rozszerzenia w zakresie funkcji bezpieczeństwa, które pomagają zapewnić wydajne zarządzanie konfiguracją funkcji zabezpieczeń.
 • Program do identyfikacji sprzętu. Sprzętowy outsourcing informatyczny w Poznaniu realizujemy poprzez wysokokwalifikowanych konsultantów. Zapewniają oni instalację i serwis urządzeń sieciowych oraz serwerów z systemami operacyjnymi Microsoft Windows Server.
 • Tagi na pojemniki i kontenery. Bezpieczeństwo informacji, przygotowanie środowiska zgodnie z najwyższymi standardami Microsoft SQL Server.
 • Wybierz jakiś program dla narzędziowni. Bezpieczeństwo jest ważne w każdym typie programu rozproszonego. Różne typy aplikacji wymagają różnych poziomów zabezpieczeń.
 • Znakowanie narzędzi w firmie remontowej. Przekroczenie ram czasowych i budżetowych projektu jest najczęściej spowodowane nieprecyzyjnymi lub niekompletnymi wymaganiami. W fazie wdrożenia stanowią one uciążliwy balast dla wszystkich uczestników procesu.
 • Zorganizowany magazyn z narzędziami. Internet ma charakter publiczny i niekontrolowany. Programiści piszący aplikacje w latach 90tych, a w szczególności aplikację DOSowe, generalnie nie stosowali żadnych funkcji zabezpieczających.